Sisene

Registreeru


Noorteprojektide konkursi kord - 2018

Noorteprojektide konkursi kord - 2018

 

Noorteprojektide konkurss – 2018 toimub Narva Linnavolikogu otsuse alusel.

 

Projektide konkursi teema:

 

«Aktiivsed tegevused suveperioodil»

 

Eesmärk:

 

- pakkuda koolidele, õpilasesindustele ja erinevatele MTÜ-dele, kelle tegevus on suunatud lastele ja noortele, võimalusi saada rahalist toetust ürituste läbiviimiseks suveperioodil.

 

Prioriteedid:

 

- aktiivsete mängude ja võistluste läbiviimine vabas õhus

- õpilasesinduste koolitus

- matkad

- seikluskasvatus

 

Toetust eraldatakse kahes suunas:

 

 • Tegevused koolilaagrites – kuni 500 eurot,
 • Erinevate ürituste läbiviimine – kuni 350 eurot.

 

Projektide teostamise periood:

 

- alates 11.06 kuni 31.08.2018 a.

 

 

Tingimused:

 

 • Projektitaotluste esitamine toimub alates 16.04 kuni 23.04.2018 a.
 • Viimane projektitaotluse esitamise aeg on 23. aprill kell 17.00
 • Taotlus peab olema paberkandjal ja projektijuhi poolt allkirjastatud ning edastatakse hiljemalt taotluste esitamise päeval Narva Noortekeskusse, Vestervalli 9, Narva
 • Taotluse saab esitada nii eesti kui ka vene keeles
 • Projehtijuht ei tohi olla alla 18 aastat vana
 • Konkursiga ei toetata vahendite ja tehnika soetamine ja palgad
 • Omafinantseering peab modustama vähemalt 15% projekti kogueelarvest

 

 

 

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 

 • projekti kirjeldus
 • eelarve (lisa 1)
 • asutuse juhataja vabas vormis toetuskiri konkursi komisjoni esimehe nimele (lisa 2)

 

 

Konkursikomisjon:

 

komisjoni esimees

 • Viktoria Lutus, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja

komisjoni liikmed

 • Jelena Pahhomova, Narva Linnavolikogu aseesimees
 • Anastassia Yakovleva, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna peaspetsialist
 • Jana Markova, Narva Noortekeskuse direktori k.t.
 • Darja Poljakova, Narva Noorteparlamendi esindaja.

 

Komisjon teeb otsuse projektitoetuste kohta hiljemalt 4. 05. 2018 a.

 NOORTEPROJEKTIDE KONKURSI – 2018 TAOTLUSVORM