Sisene

Registreeru


Narva Noorteparlament

Narva Noorteparlament  on ühiskondlik-initsiatiivne noorte organisatsioon, mis tegeleb Narvalinna noorte probleemide analüüsi-ja lahendamisega.


Narva Noorteparlamendi peamised kohustused ja eesmärgid:

  • Anda noortele võimalus osaleda aktiivselt linnategevuses Narva Noortekeskuse, Narva linnavalitsuse ja Eesti Vabariigi kaasabil;
  • Pakuma abi noorte ja linnaprobleemide lahendamisel Linnavalitsuse tasemel;
  • Tegema koostööd ja infovahetust Õpilasomavalitsustega;
  • Tegema koostööd Narva Noortekeskusega ja teiste noorteorganisatsioonidega;
  • Algatama omal initsiatiivil projekte, mis aitavad kaasa noortetegevusele ja aitab kaasa noorte oma projektidele.

 

 

 Noorte poliitilise tegevuse toetamiseks ja edendamiseks Parlament:

  • Teeb informatsiooni nii linlastele kui ka linnanoortele kättesaadavaks, seejuures ka kohaliku meedia abil;
  • Edastab informatsiooni oma tegevusest linna asutustesse ja organisatsioonidesse;
  • Toetab noori nende organisatsioonide loomisel ja tegevusel;
  • Toetab noorte initsiatiivpakkumisi;
  • Arendab riigisiseseid ja riigivahelisi suhteid ja koostööd.